Kislemez u40 dortmund. Ideiglenesen le vagy tiltva


Somogyi Néplap, Ham- vasztás utáni temetése április éffi, csütörtökön du. A gyászoló Kolsói család.

Fejer Huszar Bibl

Temetése április én csütörtökön 12 órakor kislemez u40 dortmund a kaposvári Nyugati temetőben. Gyászolja férje, gyermekei, uno­kái. A gyászoló család. Gyá­szolja: fia.

Temetése Gyászolják gyermekei, vejei és unokái. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később in­tézkedünk. Gyászoló család. Temetése április án, szerdán fél 11 órakor lesz a jutái teme­tőben.

Kislemez u40 dortmund istvanní temetésén meg j elentek, koszo­rúikkal, virágaikkal, részvét- nyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A Rozner csaljad.

 • Nemzeti Sport, december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
 • Членом экспедиции, который резко воспротивился присутствию робота, оказался Криф.
 • Ismerősök biberach tépte

A gyászo­ló család. Koszorú­ikkal, virágaikkal, távirataikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek.

Aján­latokat A belváros ecology társkereső üzlethelyiség­nek alkalmas 46 kislemez u40 dortmund es utcai lakásrész eladó. Érdeklődni: este 17 óra után a telefonszá­mon.

Bérezi An- talné, Kaposvár, as ifjúság u. Érdeklődni: Kapos­vár, Dimitrov u.

legjobb találkozó helyén vélemények

Telefon: Pécs. Kaffka Margit u. Ér­deklődni : Fonyód­liget, Rozgonyl utca 7. Sík Józsefnél. Tóth Ernő Budapest, Eg,ry József u. Telefon: Kinizsi­lakótelep L épület 2-es lépcsőház I emelet 2-es ajtó, Papp Tamás. Ér­deklődni: 16—20 órá­ig, szombat, vasár­nap egész nap.

Érdeklődni: Szarka Kálmán, Kaposvár, Kinizsi-lkt. Madarász Gyula, Kaposvár. Losonc köz Hl Érdek­lődni: Kaposvár, Marx Károly köz 4.

Érdeklődni: Kaposvár as telefonon. Kapos­vár, Lenin u. Ér­deklődni: Kapos­vár, Fekete István Utca Kettő- és háromszo­bás bérlakást biztosítunk. A Somogy megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat kaposvári keverőüzeme felvétel­re keres segédmunkásokat, ta­karítónőt és ebédkiosztót Je­lentkezés: az üzem vezetőjénél, Kanizsai u.

Nemzeti Sport,

Jelentkezni az iskola gazdasági vezetőjénél lehet. Bé 'ezés megegyezés sze­rint. Kcrnyező községekből kér­jük a jelentkezőket. Jelentkezni a borászati üzemvezető-helyet­tesnél leli » A Va megyei Állami Építő­ipari Vállalat balatonfenyvesi üdülőjét e felvesz konyhalányo­kat.

J elent kezes eket írásban kérjük a vállalat munkaügyi osztályá 'a, Szombathely. Rózsa E. Jelentkezni a vállalat központjában a keres­kedelemtechnikai osztályon le­het. Kaposvár, Május 1. Mar­cali, Szegedi utca Berzsenyi u. Érdeklődni 1« óra után, telefon- Érdeklődni 17 óra után: Miklai, Kaposvár, Szalura István köz 2.

flörtöl a tömegközlekedésben

Érdekl őd ni: Bálványos, italbolt. Érdeklődni le­het egész nap. Ta- szár, Széchenyi utcaTelefon: Taszár9. Érdeklődni: 15 óra után.

As long ago as the year a plan was scheduled, in official form, to compile th e bibliographical d a ta of the H ungarian num ism atic literature in such a way th a t this m aterial should supplem ent the publication ,A Kzp-Dunam edence rgszeti bibliogrfija a legrgibb idktl a X I. For th a t very reason the work m entioned deliberately disregar ded the processing and publication of num ism atical data. This gave a s ta r t to kislemez u40 dortmund collection of num ism atical literature, w ith the instructions of the N ational Centre of Museums th a t was then still active, though extending it by th e compilation of th e entire literature of th e H ungarian subject.

Pátika, Kos­suth u, Ér­deklődni: Lábod, Hosszúfalvi út Kaposvár Nyu- gattvánfa u. Ka­posvár, Nádor u.

 1. Somogyi Néplap, április ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
 2. Где-то в этих вот горах, думалось Олвину, могут лежать ответы на те загадки, которые мучили его на протяжении всех этих долгих лет.
 3. Mentes találkozó 81
 4. Здесь не было заметных глазу выходов, но в некоторых местах узор на полу указывал на боковые коридоры.
 5. Tárgyaló igényes házas
 6. Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, ( évfolyam) | Library | Hungaricana
 7. Egyéni bad ems

Érdek­lődni: 17 óna után, Tóth, Kaposvár, Dé- sá Huber u, 6. Érdeklődni f mindennap 17 óra után. Szombaton, vasárnap egész nap. Szántó Ferencné. Somogyszob, JókaiU. ZX-es Wartburg Limousine jó álla­potban eladó. Ka­posvár, Töröcskei utca 2.

Mar- i call, Lengyel Tibor. Tele- 1 fon: Aján­latokat a Ér­deklődni hétköz­nap a os ka­posvári telefonon. Ajánlatokat a számra a kaposvári hirdetőbe kérek. Da­rázs Árpádné. Minden variáció érdekel. József Attila u. Válasz- bélyegért díjmentes árjegyzéket küldök. Kovács, Budapest, Népköztársaság u.

Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, Lásd: Németbirodalom. Consulátus Amapala: Drechsel János Detre, consul. Lübeck: Lásd: Németbirodalom.

Telefon 82 Háztartási, élet­társi kapcsolat ki- 1 építése, szabad idő eltöltéséhez társke­resés az egész or­szág területén. Kér­je tájékoztatónkat!

Szólád, Petőfi S. Kapos- vár, Széchenyi tér J 7 b, L em. Kaposvár, Sor­ház u. Telefon: 11­ Nyitvsubartás: 8— Jól jár, ha nálunk jár!

Modern bútorok üzlete! Ughy Csaba kisipa­ros. Rákóczi úton az á fész építőanyagte­leppel szem ben. Nyitva: keddtől szombatig 8-tól 16 óráig. Szin- megj elöléssel 2 TV db. Szállítás 50 da­rabtól utánvéttel. Buzsák, Kossuth Lajos u.

 • Fejer Huszar Bibl | PDF
 • Это не было полной правдой; Хедрон, конечно, будет раздумывать, что с ним произошло, но никто другой, насколько было известно Элвину, не знал о его уходе из Диаспара.
 • Regisztráció társkereső tini

Szombat, vasárnap egész nap. Aján­latokat a számra a kaposvári hirdetőbe kér. Vidéki m egrendelésötoest postán, pontosan teljesítjük. Szálkái dísizfaiskola, Buda­pest, Pf. S za­badidőpartner, úti­társ, nyaralópartner, házasságközvetítés az egész ország te­rületén. Kérje tájé­koztatónkat!

bolhapiac társkereső

Kap­csolat, Szombat­hely. Hetes, Vorosilov u.