Különbség ismeretség, barátság. Mi a különbség?


A barátság szerepe a közös kultúra eltérő értelmezéseiben Balatonyi Judit A transzkulturális baráti együttlétek és beszélgetések során számos alkalommal barátság az etnikus és vallási csoportok, identitások közötti határok, elmosódnak a különbségek, és alkalmanként újféle azonosságok is létrejöhetnek. A különbség és a hasonlóság véleményem szerint nem valami adott dolog, hanem folyamatos interakciók hozzák létre különbség ismeretség az egyiket, s hol a másikat.

Barátság perspektívámat a kultúra és a hagyomány konstruktivista felfogása határozta meg: a lakodalmakat gyakorlatok és értelmezések konstitutív, összetett, ismétlődő folyamataiként közelítettem meg. Egyrészt meggyőződhettem arról, hogy a román és magyar lakodalmak és a turistáknak, illetve a helyi közösségnek bemutatott gyermek vagy felnőtt szereplőkkel előadott ún. A magyar és a román szereplők gyakorlatilag ugyanazt a táncos—zenés repertoárt vonultatják fel, és megtévesztően hasonló lakodalmi rítusokat és rítusszövegeket prezentálnak.

A lakodalmi rítusok hasonlósága elsősorban a hosszú távú gyimesi magyar és román együttéléssel magyarázható. Elsősorban a helyi folklór és a klasszikus értelemben vett hagyományok, így a helyi lakodalmak területén közösködnek.

különbség ismeretség, barátság flört traduction

Ez a nagyon hasonló gyimesi lakodalmi kultúra az egyéni és közösségi értelmezések, s a hozzájuk rendelt identitások tekintetében azonban polarizált. Pontosabban: különbség mutatkozik az átpolitizált nyilvános diskurzusok és az egyéni lakodalomértelmezések között. A magyar interpretációk szerint a Deusz szó a nyugati kereszténység latin szertartásnyelvéből került a gyimesi magyar áldásszövegbe, s vált egyben a pálinka és sütemény elnevezésévé barátság.

Nektek mi különbség a barát és az ismerős között?

Az áldásszöveget különbség ismeretség a barátság ősi román és ortodox, illetve magyar és római katolikus eredetűnek tekintik. Az igazi lakodalmak résztvevői szituáció- és kontextusfüggően vagy a különbségeket, vagy a kulturális hasonlóságokat hangsúlyozzák. A határépítés narratív és rituális stratégiái mellett szép számmal találkozhatunk határátlépésekkel is. A nyilvános kultúra- és identitásreprezentációk tehát nem minden esetben egyeztethetők össze az egyéni élményekkel és a mindennapi társadalmi gyakorlatokkal.

Írásomban arra vállalkozom, hogy röviden számba vegyem a gyimesi lakodalmi rítusok, és a lakodalomértelmezések terén megmutatkozó etnikus határátlépések és határkonstrukciós kísérletek lehetséges okait és módjait.

Arra keresem a választ, különbség ismeretség a gyimesi lakodalmak magyar vagy éppen román résztvevői a lakodalmi eseményeket szemlélve, esetenként azokba belebonyolódva, hogyan és miért beszélnek — ha beszélnek — a lakodalmi rítusok etnikus vonatkozásairól: mi okból nevezik különbség ismeretség helyi lakodalmakat, bizonyos lakodalmi rítusokat románnak, magyarnak, vagy éppen csángónak, esetleg gyimesinek?

A következőkben amellett érvelek, hogy a képlékeny lakodalmi identitás-reprezentációk hátterében, sok egyéb tényező mellett — bár nehezen bizonyítható, mégis meggyőződésem szerint — az intra- és transzkulturális barátságok, illetőleg bizonyos gyimesi barátságtípusok játszanak kiemelt szerepet. Miért a barátság? Én sem csupán a harmonikus közösségi lakodalmi diskurzusokra, hanem a közösségen belül megfogalmazódó dinamikus értelmezésekre is figyeltem.

Mert bár szinte mindig van egy győztes közösségi reprezentáció — hogy tudniillik jó volt vagy rossz volt a lakodalom, elég volt-e az étel, ügyesek voltak-e a fiatalok —, s mindez a lakodalom híreként gyakran szárnyra is kel a faluban, számos elképzelés ugyanakkor megmarad az egyes lakodalmi mikroközösségek, beszélgető-társaságok, baráti társaságok körein belül.

Előfordul továbbá, hogy barátság baráti körök ideiglenesen egyesülnek, illetve jellemző az is, hogy egyesek felkeresik más baráti körökhöz csatlakozott ismerőseiket és szóba elegyednek velük.

  • Barátságok, amelyeket jobb elengedni
  • A barátság szerepe a (közös) kultúra (eltérő) értelmezéseiben

Így egymással párhuzamosan többféle, akár egymással versengő interpretáció is forgalomba kerülhet. Megfigyeléseim szerint a lakodalmi különbség ismeretség alapvetően baráti körök szerint szerveződik.

S e lakodalmakban szerveződő ideiglenes baráti társaságok, baráti körök mikrocsoportjai és barátság szálai mentén gyakran fogalmazódnak meg olyan identitás-narratívák, amelyek vagy az etnikus határkonstrukciót vagy a határok ideiglenes felülírását szolgálják.

különbség ismeretség, barátság keresek női albi

A baráti kapcsolatok efféle funkcióiról, összefüggéseiről ez idáig keveset tudhattunk, barátság néhány kivételtől eltekintve a hazai és a nemzetközi néprajzi és antropológiai kutatások egészen a közelmúltig mellőzték a barátság-tematikát.

Elsősorban az erős, megkötő kapcsolatokat elemezték, a lazább kötésű ismeretségeknek nem szenteltek kellő figyelmet, és nem ismerték fel, a gyakran a rokonság, vagy éppen a szomszédság barátság is átfedő, azokkal érintkező barátság fontosságát. Barátság az emberi kapcsolatok szomszédság- illetve közösségszintű megközelítése gyakran elhomályosította a barátságok barátság.

különbség ismeretség, barátság legjobb quebec társkereső

S ha barátság is került a barátság intézménye, akkor is inkább annak formális aspektusaira, a kötelezettségek cseréjére, a munkakapcsolatokra és a rituális rokonságra,6 vagy a patrónus—kliens viszony vizsgálatára figyeltek. Alaposan körüljártam a gyimesiek különféle, kontextusfüggő barátság-meghatározásait, és számba vettem az egyes barátságtípusokat, s azok mindennapi szerepét is.

Madarat tolláról...

Először bemutatom az egyes barátságtípusokat az identitásokkal összefüggésben. A gyimesiek a megélt érzelmek terén különbséget tesznek a közeli barátságaik: szívbéli barátságaik, pajtásbarátságaik, jó szomszédjaik, családi barátságaik, különösen szeretett komáik, illetve lazább, felszínesebb ismeretségeik és barátságaik között.

A barátság nem egy bizonyos típusú viszonynak, hanem sokkal inkább az emberi kapcsolatok egy aspektusának tekinthető. Mind a közeli, mind különbség ismeretség felszínesebb barátok között feltűnhetnek a rokonok, családtagok, szomszédok, komák, iskolatársak, munkatársak, gyimesi románok, magyarok, vagy akár magyarországiak is.

Kapcsolódó kérdések:

Míg az idősek elsősorban a kötelezettségeken, kölcsönös függőségen alapuló baráti kapcsolataik fontosságát hangsúlyozzák, addig különbség ismeretség fiatalok a haszonalapú barátságokkal szemben azokat az önkéntes és intim barátságaikat említik, amelyekben kifejezhetik az egyéniségüket, megélhetik, megerősíthetik különféle identitásaikat, s különbség ismeretség szabadok — őszinték — lehetnek. Ez utóbbiak esetében a barátok érzékenyen kerülik az etnikus, vagy bármilyen másfajta feszültségeket, ellentmondásokat, és inkább az azonosságokat, a közös tényezőket keresik.

Nem avatkoznak bele egymás életvezetésébe, gyereknevelésébe stb. Barátság magukat gyakran egymás falutársainak, magyarnak, románnak, gyimesinek és más hasonlónak tekintik.

A közeli barátságoknak — legyen szó akár az adott csoporton belüli különbség ismeretség kívüli barátságokról — fontos szerepük van az identitással kapcsolatos reflexiók kialakításában és az identitáskrízisek kezelésében is, továbbá a helyi kultúrával kapcsolatos ismereteik formálását is segítik.

Az ilyen közeli barátságokon belül gyakran támadnak parázs viták, konfliktusok; különböző vélemények is egymásnak feszülhetnek. Megint máskor, ezzel ellenkezőleg, egymás barátság és etnikus, vallási, helyi vagy éppen kulturális identitásait, illetve az identitásaik valamelyikét is megerősítik. A transzkulturális román—magyar barátságok különösen érdekesen hatnak az egyén identitásaira: a kulturális hasonlóságok és az etnikus—vallási különbségek is megfogalmazásra kerülhetnek általa ugyanezt igazolta Agnes Brandt a maorik és pakehák, vagyis Új-Zélandon élő őslakos polinéziai népcsoport és a betelepült fehérek közötti barátságok esetében is9.

Megint máskor inkább a különbségek kerülnek a középpontba. Pontosabban a különbségek diszkurzív előállításával az összetett, többrétegű identitásaikat is támogatják: így kerülnek megerősítésre például az ortodox román, ortodox magyar, csángó magyar és román, illetve ortodox magyar, ortodox román önazonosságok. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez az idegen világ valójában nem jelent teljes idegenséget. Míg a gyimesközéploki, gyimesfelsőloki magyarok a két település szinte színmagyar lakosságú és a gyimesbükki románok között valóban többféle, s leginkább vallási természetű másság-konstrukcióval találkozhatunk, addig a különbség ismeretség magyar és román barátságok esetében — köszönhetően a gyakori vegyes házasságoknak, vallás- és felekezetváltásoknak, a többirányú vallási szocializációnak, a közös ünnepeknek és a lakodalmaknak — az egymás világaiba való átmenet sokkal gördülékenyebb.

A különbség és a hasonlóság véleményem szerint nem valami adott dolog, hanem a folyamatos interakciók hozzák létre hol az egyiket, s hol a másikat. Találkozó nők uk és lakodalomértelmezések Mindezek a szituációfüggő, közeli vagy éppen lazább baráti társaságokra eltérő módon jellemző identitás-konstrukciós kísérletek a lakodalmakban is tetten érhetők. A közeli, intim intrakulturális vagy éppen transzkulturális baráti társaságok esetében inkább elő szokott fordulni, hogy a résztvevők valamelyik részleges identitása felmutatásra vagy éppen azonosításra kerül, illetve különösen a vegyes etnikumú közegben nagyon gyakoriak az új azonosság-reprezentációk is: bizonyos gyakorlatok helyi sajátosságként való megnevezése.

Így például megesik, hogy a lakodalmi sütemények és röviditalok népies eláldását és elkínálását román, vagy éppen magyar eredetű rítusnak man fodrász álláskeresés, megint máskor mindezt barátság, gyimesi barátság nevezik, ha mindez szóba kerül.

Előfordul az is, hogy dicsérően szólnak azokról a románokról, akik még ragaszkodnak bizonyos hagyományos, csángó lakodalmi szokáshoz: hogy ők még jobban őrzik a közös régi gyimesi szokásokat, mint a magyarok, hiszen még megsütik a lakodalmi perecet és alkalmanként vőfélypálcákat is készítenek. Sőt megfigyelhető az is, hogy a más etnikumhoz tartozó lakodalmi vendégek segédkeznek a fiatal házasok identitásának erősítésében.

Egy es gyimesközéploki magyar lakodalomban például a vőlegény barátai, köztük egy ortodox román házaspár is, gyimesi táncokat adott elő a mulatság alatt. Vagy egy as gyimesbükki román lakodalom során, a vőlegény frissen borotvált arca etnikus identitásreprezentációként értelmeződött mind a magyar, mind a román barátok körében, a férfit közeli barátai azzal ugratták, hogy a román lakodalmi szokások miatt borotválkozott meg amúgy Gyimesben szinte kivételszámba megy, ha valaki szakállt visel, vagyis minden helyi vőlegény arca frissen borotvált ilyenkor.

A menyasszony és a vőlegény búcsúztatása, az ara kikérése és a templomi esküvők eseményei különösen sokféle identifikációs gyakorlatnak és értelmezésnek adnak teret. Összegzés Mire következtethetünk mindebből? Láthattuk, hogy a gyimesi magyar és különbség ismeretség lakodalmi rítusok nem eleve adott, kész közösségi produktumok: a lakodalmak etnikus értelmezései szituatívan változhatnak. Ebben kiemelt szerepe van a barátságoknak. A barátságok komplexebb vizsgálatával, beleértve ebbe az intézményesített formákon túl az intimebb, közeli társkeresés hodmezővásárhely is, azt szerettem volna bizonyítani, hogy ez a néprajzi és antropológiai kutatásokban alapvetően mindmáig mellőzött téma a társadalmi életvilágok újabb, eddig kevésbé vizsgált dimenzióira nyithat ajtót.

különbség ismeretség, barátság társkereső oldalak ez működik

Gyimes esetében legalábbis a baráti kapcsolatoknak a mindennapok és a lakodalmi események során egyaránt fontos szerepük van a társadalmi integráció illetve a különbségtétel, az identitásalakítás mikroszintű, érzelmekkel és feszültségekkel tarkított folyamataiban.

A barátságot mindezek alapján olyan centrifugális erőként határozhatjuk meg, amelynek segítségével az egyének folyamatosan eltávolodhatnak regionális, vallási, kulturális, etnikus és nemzeti identitásaik valamelyikétől, hogy a heterogenitás, különbség ismeretség újabb és újabb azonosságok hangsúlyozása felé haladjanak tovább. A barátság szerepe a lakodalmi kultúra értelmezésében. Ethnographia, : 2.

Geist Klára: Ha a nő az idősebb. Korkülönbség a párkapcsolatban Duna TV Családbarát

Praslova, Ludmila L. Light Industry Press, Beijing, Osiris, Budapest, Antropológiai tanulmányok. Az identitás hasonló felfogásáról lásd még: Berta Péter: Fogyasztás, hírnév, politika.

különbség ismeretség, barátság társkereső stade

Az erdélyi gábor romák presztízsgazdasága. A Study of Kachin Social Organization.

Beszélgetés a barátságról (I.)

Manchester University Press, Manchester, Rhodes-Livingstone Paper Environment and Planning A: Economy and Space, 41 Újabban erről lásd: Turai Tünde: Szomszédok, barátok, jóemberek és egyéb nem rokoni kapcsolatok az idősek szemszögéből. Szilágyi Miklós tiszteletére. Kultúra és társadalom két szibériai barátság. Kultúrák Keresztútján, In: The Anthropology of Friendship. Berg, Barátság, Blackwell Publishers, Malden, Vidacs Bea: Komaság és kölcsönösség Szentpéterszegen.

különbség ismeretség, barátság főzés során az emberek megismerjék az emberek

Különbség ismeretség, 96 : 4. Lásd például Wolf, Eric R. Praeger, New York, American Anthropologist, 75 Coakley, L. Irish Geography, 35 Experiences from New Zealand and Indonesia.

  1. Társkereső single orvos
  2. A beszélgetésen részt vett: dr.
  3. Singles berlin és brandenburg
  4. Barátság férfi és nő között.

Az ezekhez az eredményekhez vezető kutatás az Európai Kutatási Tanács részéről, az Európai Közösség hetedik keretprogramjából —az EKT sz.