Zsidó egyéni svájc. Svájci bankok | Szombat Online


Zsidó egyéni svájc ArchívumKülföld A gyilkosoknak fizették ki az áldozatok életbiztosítását Új dokumentumok bizonyítják: Svájc egyaránt pom­pásan keresett a nácikon és a holocaust áldozatain.

A svájci számlákon és széfekben még mindig óriási zsidó vagyonok hevernek, amelyeknek tulajdono­sait megölték.

ismerd meg az ügyfelek

Azokat az embereket, akik a sajátjukat akarták, mint pimasz követelőzőket évtizedeken át elutasították. Hasonlóan sokatmon­dó a szinte ugyanakkor megjelent New York-i Newsweek Sváj­ci titkok című összeállítása.

A leleplezéssel a pénzvilág becsületességé­nek példájaként tekintett svájci bankokon és pénzintézeteken — úgy tűnik — letörölhetetlen szégyenfolt esett. Az örökösök nélkül maradt, vagy az ül­dözések miatt nem kellően igazolt betétek nagyságáról még mindig csak néhány tíz­millió frankot ismernek el Svájcban, s to­vább állítják, hogy az a német Birodalmi Bank előtti készletéből származik a nácik háború alatti vásárlását fedező arany, holott bebizonyosodott, hogy a NBB vagyonának többszörösét vették át. Erre való hivatkozás nélkül, mégis a nemzetkö­zi felháborodás csillapítására, Helvécia gyárosai tavaly megteremtették a Holoca­ust Áldozatai Számára Létesült Humanitári­us Alapot, amelynek tőkéje ebben az év­ben meghaladta a millió frankot. A svájci bankok lelepleződésével egy időben az európai zsidóság pusztulásával járó más anyagi, vagyoni visszaélések vagy elhallgatások is előtérbe kerültek. Ezek között vannak az élet-és vagyonbiz­tosítások.

Amikor a Svájci Bankszövetség februárban megszakította a Zsidó Világkongresszussal zsidó egyéni svájc elárvult, több mint ötven éven át általuk eltitkolt, közötti zsidó betétekről folytatott tárgyalásokat, az esetnek csupán néhány, főleg svájci és ame­rikai lap szentelt nagyobb figyelmet.

A Szombat is tavasz óta igyekszik a különféle híradások alapján betekinteni a nehezen nyiladozó trezorok titkaiba.

Ezt most már megkönnyíti, hogy újabban a világsajtó legtekintélyesebb szerkesztőségei szerez­nek meg és tesznek közzé ezzel kapcsolatos információkat. Az USA szenátorának, a kong­resszus bankbizottsága elnökének a segítségét a mártírok amerikai állampolgárrá lett örökösei kérték, valamint Edgar Bronfman.

nő találkozása polinézia

Egyébként Clinton elnök is megígérte az érintett amerikaiaknak, hogy kormánya nyomást gyakorol Svájcra az igazságos rendezés érdekében. Ezekből mutat be néhányat a Spiegel, és meg­jegyzi, hogy az adatok nem krajcárokról szólnak, mint azt a bankszövetség képviselője állította, mert például a bukaresti Isac Fuldstein frankot deponált, a budapesti Ágai és Landau cég pedig frankot helyezett el.

A tel-avivi Új Kelet július végi száma is foglalkozik a Washingtonban be­mutatott letétmásolatokkal, és annak összegét akkori 9 millió svájci frankban állapítja meg, amely — bár csak töredéke az el­árvult összletétnek — mai frankban önmagában több, zsidó egyéni svájc amennyit a svájciak elismernek és kifizetni hajlandók. A szenátor az elpusztult betétesek örököseit is tanúnak hív­ja.

Így jutott el hozzá a 74 éves Greta Beer, aki elmondta, hogy Romániában textilgyáruk volt, s vagyonukat sikerült Svájcba menekíteni.

Svájci bankok

Azonban édesapját, az elismervények elrejtőjét zsidó egyéni svájc. A tanúvallomást tevő hölgy a háború után édesanyjával végigkopogtatta a svájci bankok ajtaját, de min­denütt elutasították. A Newsweek is bemutat kisemmizetteket. Hannah Greenberget Lengyelországban keresztények bújtat­ták és mentették meg.

Szülei elpusztultak, de míg együtt vol­tak, egy svájci bank nevét és címét ismételtették vele, azon­ban azt hányattatása során mégis elfelejtette. Mordechai Karnicki, Izrael burmai követe is csak arra emlékszik, hogy Svájc­ba került a vagyonuk. És amit a nácik raboltak Mindkét hetilap foglalkozik a svájci bankokba került olyan zsidó kincsekkel, amelyeket nem tulajdonosaik helyeztek el önként, hanem kirablóik s talán gyilkosaik.

A háború éveiben a svájci bankok megvásárolták zsidó egyéni svájc Német Birodalmi Bank tulaj­donának mondott aranyat, összesen 1,6 milliárd frankért, hol­ott tudták, hogy ben csak ennek tizedével rendelkezett a Birodalmi Bank, tehát a többit a leigázott országokban hará­csolták.

A németek frankért vásároltak Svájcban és más sem­leges országokban hadiiparuk számára, így a V-l és V-2 rakéták gyártásához nyersanyagot, technikát. A svájciak később családi ékszert, fogaranyat is vettek a németektől, sőt kifizet­ték a náciknak az általuk meggyilkoltak, a svájci biztosítókkal régóta szerződésben álló áldozatok életbiztosítását is.

a legjobb társkereső oldalak a világon

Doku­mentum van arra, hogy Hollandiából a zsidóktól elorzott 39 tonna arany került Svájcba. Amikor a náci vezetők száméira is egyértelművé vált, hogy a háborút elvesztették, egyéni bankszámlákra helyezték el zsák­mányukat.

Későbbi Nobel-díjas is volt a Sztehlo Gábor által megmentett zsidó fiatalok között A spanyol diplomata és az olasz katonaszökevény

Ezeket azonban jórészt már nem tudták felhasznál­ni — az értékeket a mai napig őrzik a széfek. Az USA berni kö­vetségének egy ös, most nyilvánosságra zsidó egyéni svájc jelentése szerint 16 milliárd dollárt ért a náciktól származó bankbetét.

Egyszeri segély és életjáradék – Svájci és német kárpótlási tárgyalások

Közte volt Hermann Göringnek, a Harmadik Birodalom har­madik emberének 16 milliója, amit késő nyarán a többi között Graubündner kanton bankjában helyezett el dr. Ingnamm álnéven. Edgar Bronfman a Newsweekkel közölte, hogy ezekről a letétekről is felvilágosítást fog kérni. A Spiegel egy meg nem nevezett izraeli lapra hivatkozva azt írja, hogy 7,7 milliárd frank értékű elárvult zsidó tulajdon lap­pang a svájci széfekben.

A Svájci Bankszövetség hivatalosan 38,7 milliót ismer be.

Megkezdődtek a bankokban a vizsgálatok Miközben a fenti cikket összeállítottuk, új helyzet állt elő: a svájci kormány kötelezte az országban működő bankokat, hogy mellőzve a banktitokra való hivatkozást, engedjenek betekintést a Zsidó Világkongresszus és a Svájci Bankárszövet­ség közös bizottságának az és között vezetett nyil­vántartásaiba. Júniusi lapszámunkban megírtuk, hogy azok, akik mások segítségével menekítették ki pénzüket vagy más értékeiket a háború alatt, de nem tudják, hogy melyik bankban helyezték el azokat, továbbá, akik legalább tíz éve halott hozzátartozóik feltételezett svájci bankszámláinak nyomára akarnak bukkan­ni, a következő címre írjanak: Schweizerische Banken, Zürich, Pf.

Az eljárási illeték svájci frank. Júniusban megkeresés érkezett a fenti címre a világ minden tájáról.